Menu Sluiten

Word donateur

Uw bijdrage is waardevol, steunt u ons werk?

Word donateur van Stichting Corantijn

U kunt donateur van Stichting Corantijn worden door maandelijks of jaarlijks een bepaald bedrag te schenken.
Dit kan door het invullen van een SEPA machtigingsformulier of door een periodieke gift vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst.

SEPA machtiging

U kunt ons eenmalig of doorlopend machtigen.
Download en/of print de machtiging uit en vul het in.
Scan de ondertekende machtiging en stuur deze per e-mail naar secr.corantijn@nak-nl.com of per post naar het secretariaat van Stichting Corantijn.

Op uw afschrift herkent u onze incasso aan ons Incassant ID NL37ZZZ411906320000.
De incasso zal rond de 15e van de maand plaatsvinden. Indien deze datum niet op een werkdag valt, zal op een nabij gelegen datum worden afgeschreven.

Periodieke giften in geld

De aftrekbaarheid van deze giften is 100%, mits vooraf in een schriftelijke overeenkomst is vastgelegd dat er (minstens) 5 jaar jaarlijks een even hoog bedrag wordt geschonken.
U als schenker vult uw gegevens op beide exemplaren in, ondertekent deze en stuurt beide naar ons op. Stichting Corantijn vult haar gegevens in, ondertekent ook beide exemplaren en stuurt het exemplaar voor de schenker aan u retour.

nl_NL_formal