Menu Sluiten

Wat doen we

Wat doen we, wat is onze visie?

Stichting Corantijn is een goed doel en heeft haar werkgebied in Suriname waar zij mensen in nood in de armere wijken van Paramaribo en in de districten Brokopondo en Commewijne ondersteunt. De stichting is opgezet om:

  • Onze hulpbehoevende medemens in Suriname een steun in de rug te geven door onder andere het versturen van (medische) hulpgoederen.
  • Jongeren te ondersteunen om verder te studeren op middelbaar, hoger en universitair niveau zodat zij een toekomst kunnen opbouwen en zo hun familie tot steun te kunnen zijn.
  • Kinderen die meervoudig gehandicapt, (half-)wees, aids hebben of met hiv besmet zijn via, een financieel adoptieplan te ondersteunen waardoor zij door middel van betere voeding, medische zorg en (aangepast) onderwijs een veilige en betere toekomst in het vooruitzicht hebben.
  • Instellingen zoals kinderhuizen, ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen te ondersteunen met (medische) materialen zodat zij de min- en onvermogende hulp kunnen bieden.
  • Incidentele humanitaire projecten op onderwijskundig, sociaal en medisch gebied opzetten en begeleiden.

Stichting Corantijn richt haar focus ook op duurzame en economische projecten in Suriname. Dit doet zij zonder winstoogmerk. Eventuele inkomsten uit deze projecten worden, nadat alle gemaakte kosten zijn verrekend, weer gebruikt voor toekomstige lokale projecten die, indien van toepassing, arbeidsplaatsen genereren voor de lokale bevolking.

Doordat Stichting Corantijn de ANBI-status heeft is uw gift aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Hulpgoederen

Onze hulpbehoevende medemens in Suriname geeft Stichting Corantijn een steun in de rug door o.a. het versturen van minimaal drie containers met (medische) hulpgoederen. Bij het verdelen van de goederen maakt de stichting geen onderscheid op basis van ras, kleur, seksuele voorkeur of geloof.

Daarnaast bieden wij acute kleinschalige hulp en hulp bij calamiteiten.

Onderwijs

In haar onderwijsproject streeft Stichting Corantijn er naar jaarlijks, afhankelijk van de financiële middelen die zij voor dit project van haar donateurs ontvangt, twee scholen op te knappen.

Als de scholen opgeknapt zijn dan wordt, indien noodzakelijk, het schoolmeubilair vervangen met ‘nieuw’ meubilair. Dit heeft de stichting in Nederland ingezameld en naar Suriname vervoerd.

In de ruimte van de leerkrachten wordt een computer en printer geplaatst. Die laatste is nodig omdat scholen vaak maar twee lesboeken van de overheid ontvangen. Te weinig als aan een klas met meer dan dertig leerlingen les moet worden gegeven. Met de printer kan men de lessen uit het boek kopiëren zodat iedere leerling zijn eigen les- en oefenmateriaal ontvangt. De leerlingen, waarvoor dit van belang is, ontvangen een rugzak gevuld met schoolmateriaal.

Duurzame Projecten

Stichting Corantijn richt zich op duurzame en economische projecten in Suriname waarvan de inkomsten gebruikt worden voor toekomstige lokale projecten. Deze projecten genereren arbeidsplaatsen voor de lokale bevolking en er vindt dorpsontwikkeling plaats. Zodra projecten in een dorp gereed zijn wordt dit concept, voor zover als nodig, gekopieerd naar een volgend dorp.

Op het terrein van Stichting Corantijn te Welbedacht in Commewijne is een loodsverkoop gerealiseerd waar goederen betaalbaar aan de minder draagkrachtige gezinnen worden aangeboden. Ook is op dit terrein sociale woningbouw gerealiseerd.

Voedselpakketten

Prijzen van levensmiddelen zijn meer dan verdubbeld. De mensen kunnen niet meer rondkomen. Ze besparen op voeding en raken geïsoleerd in een economisch instabiel land.

Stichting Corantijn helpt door een voedselpakket te verstrekken. De levensmiddelen worden ter plekke gekocht om zo de lokale economie te steunen. Een pakket bevat basisproducten voor veertien dagen zoals uien, knoflook, blikken bonen, pasta, rijst, meel, zout, olie, suiker, verse kip of blikken vis, etc.

nl_NL_formal