Menu Sluiten

Over Stichting Corantijn

Ons verhaal

Wie we zijn, wat is onze missie

Stichting Corantijn is een initiatief van de Nieuw-Apostolische Kerk en heeft als doelstelling onze medemens in Suriname een steun in de rug te geven door diaconale hulp te verlenen ongeacht kleur, ras, seksuele voorkeur of geloof. Dit doen we door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de lokale bevolking binnen Suriname op sociaal, geestelijk, medisch en onderwijskundig gebied.

De stichting werd in 1997 opgericht onder de naam APS, later, vanwege o.a. het werkgebied, is de naam omgedoopt tot Stichting Corantijn.

Wat we doen

Stichting Corantijn biedt ondersteuning aan vele sociale instellingen, zoals kindertehuizen, bejaardentehuizen, ziekenhuizen, scholen en aan de bevolking in het binnenland. Jaarlijks worden er minimaal drie grote zeecontainers met hulpgoederen verzonden naar Suriname, gevuld met o.a. schoolbenodigdheden en -meubilair, huisraad, luiers, kleding, linnengoed en medische hulpgoederen van velerlei aard, etc.

Verder zetten we ons in voor duurzame projecten, het Financieel Adoptieplan en kleinschalige economische projecten. Daarnaast bieden we hulp bij calamiteiten en acute kleinschalige hulp. Meer informatie is te vinden in ons beleidsplan (alleen in het Nederlands).

Waar doen we het van en wat doen we ermee

Inkomsten waarmee we onze projecten en het bieden van hulp financieren krijgen we uit:

Alle ontvangen donaties geven Stichting Corantijn de mogelijkheid om onderstaande hulp te verlenen en om hun projecten uit te voeren. Deze lijst is niet onuitputtelijk.

  • Versturen van zeecontainers met (medische) hulpgoederen
  • Opknappen van scholen en leerlingen schoolmateriaal geven
  • Opzetten van duurzame en economische projecten
  • Verlenen van acute kleinschalige hulp en noodhulp
  • Faciliteren van ruimte om een kinderdagverblijf op te zetten

Waar gaan de (medische) hulpgoederen naar toe

De (medische) hulpgoederen gaan naar onze medezusters en -broeders en hun naaste omgeving maar ook naar kindertehuizen voor verwaarloosde, zwerf-, lichamelijk en geestelijk beperkte kinderen. Voorts naar zieken- en bejaardentehuizen, poliklinieken en dorpen in het binnenland. Ook scholen krijgen ondersteuning van ons.

nl_NL_formal