Menu Sluiten

Nalaten

Laat iets moois na aan Suriname

Stichting Corantijn een plaats geven in uw testament is niet ingewikkeld. Hieronder vindt u praktische informatie voor als u overweegt om ons in uw testament op te nemen.

Testament
Nalaten aan Stichting Corantijn kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende. De notaris adviseert over de mogelijkheden en legt de uiterste wil vast in een notariële akte. Een testament heeft pas rechtskracht als u én de notaris het testament hebben ondertekend.
Een testament is extra belangrijk als er geen kinderen zijn. Zonder testament kan de nalatenschap worden toegewezen aan verre familie of, als er helemaal geen familie is, gaat de nalatenschap (zonder testament) in zijn geheel naar de staat. Via uw testament iets nalaten aan personen of organisaties kan via een legaat of een erfstelling.

Een legaat
Een legaat is een bedrag of waardevol bezit (een kunstwerk, een huis of bijvoorbeeld aandelen) dat u in uw testament toewijst aan een bepaalde persoon of organisatie.

Een erfstelling
Als u een persoon of een organisatie zoals Stichting Corantijn mede-erfgenaam maakt, heet dit een erfstelling. Stichting Corantijn krijgt dan recht op een door u bepaald gedeelte van de nalatenschap. Wilt u dat uw hele nalatenschap naar Stichting Corantijn gaat, dan kunt u ons ook tot enige erfgenaam laten benoemen. Het blijft, naast een erfstelling, mogelijk om legaten toe te kennen aan personen of organisaties.

Nalaten is belastingvrij
Stichting Corantijn is een goed doel met ANBI status en is vrijgesteld van erfbelasting over het ontvangen erfdeel of legaat. Het volledige bedrag, of de volledige waarde van uw legaat, komt ten goede aan ons werk.

Schenking na overlijden
Soms vragen mensen aan hun kinderen om, nadat de erfenis is vrijgekomen, een bedrag over te maken aan een goed doel, bijvoorbeeld Stichting Corantijn. Beter is het om in dat geval Stichting Corantijn een legaat toe te kennen en dat vooraf in het testament vast te laten leggen. Dan hoeven de kinderen daarover niet eerst erfbelasting af te dragen.

Naar de notaris
De eerste stap is een lijst maken met uw belangrijkste bezittingen en de precieze namen van de personen en organisaties die u wilt begunstigen. U kunt eerst een oriënterend gesprek bij de notaris aanvragen, dit is gratis en duurt ongeveer een half uur. Neem hiervoor bovengenoemde lijst en een geldig legitimatiebewijs mee. De notaris zal aan de hand van uw wensen vertellen wat de mogelijkheden en de kosten zijn voor het opmaken van het testament.
Er wordt dan een ontwerptekst van uw testament opgesteld, die u thuisgestuurd krijgt. Als alles duidelijk en akkoord is, kunt u een afspraak met de notaris maken om alles nogmaals door te nemen en kan het testament getekend worden. Wat u laat vastleggen in een testament is bindend, maar u kunt een testament altijd laten veranderen.

Voor algemene informatie kunt u bellen met de Notaristelefoon, 0900 – 346 93 93, of via internet: www.notaris.nl

nl_NL_formal