Menu Sluiten

Onze Missie & Visie

Waar staat Stichting Corantijn voor

Waar staan we voor? We zijn er voor onze medemens in Suriname, dát is onze passie.

Om de hulpbehoevende medemens in Suriname, ongeacht kleur, ras, seksuele geaardheid of geloof, een steun in de rug te geven biedt Stichting Corantijn hulp aan vele sociale instellingen, ziekenhuizen, kindertehuizen, zorgcentra, scholen en aan de bevolking in het binnenland.
Onze vrijwilligers, zowel in Nederland als in Suriname, werken hier met hart en ziel aan.

In ons beleidsplan zijn onze belangrijkste aandachtsgebieden te vinden en is meer te lezen over wie we zijn, wat we doen en hoe we hetgeen dat we willen bereiken proberen te realiseren.

Onderstaand een korte weergave van hulp die Stichting Corantijn levert:

 • Financieel Adoptieplan
  • Ruimte faciliteren om een kinderdagverblijf op te zetten
  • Duurzame en economische projecten realiseren zonder winstoogmerk
  • Onderwijsproject
  • Structurele hulp
  • Hulp bij calamiteiten
  • Acute kleinschalige hulp/Noodhulp

nl_NL_formal