Menu Sluiten

GEEF

Geef met uw hart aan Suriname

U kunt op meerdere manieren doneren om ons werk in Suriname te steunen.

Direct geven: een algemene gift doneren waarmee u het werk van onze vrijwilligers in Nederland en Suriname ondersteunt.
Gericht geven: u koppelt uw gift aan een specifiek project van Stichting Corantijn.
Goederen geven: met een gift in de vorm van goederen geeft u ook hulp.

Stichting Corantijn heeft de ANBI-status waardoor uw gift aftrekbaar is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
*Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum (alleen beschikbaar in het Nederlands).

GEEF direct:

nl_NL_formal