nl:nieuwsitems:20180822_multifunctioneel_gebouw_balingsoela_gereed

22.08.2018 Project gemeenschapshuis Balingsoela afgerond

Naast de kerk in het dorpje Balingsoela had het bestuur van het dorp in 2014 een gemeenschapshuis gebouwd. Helaas lukte het vanwege de economische crisis, die ook Suriname hard trof, niet om het helemaal af te. Het geld was op….

Als een gebouw in de tropen een tijdje leeg staat raakt het langzamerhand in verval.
De dorpsbewoners waren hier niet blij mee en spraken het bestuur hier op aan.

De Nieuw-Apostolische Kerk Suriname en Stichting Corantijn Nederland zijn door het bestuur benaderd en konden gezamenlijk helpen.
In 2016 is het gebouw door de Nieuw-Apostolische Kerk Suriname gekocht.
Samen met Stichting Corantijn Nederland en NAK-karitativ is er een project opgezet.


Het gemeenschapshuis is verbouwd en dient nu meerdere doelen.
Er zijn twee appartementen in gerealiseerd die inmiddels verhuurd zijn aan de Medische Zending. Nu kunnen hun verpleegkundigen fatsoenlijk worden gehuisvest.
Voor de jongeren in het dorp is er een huiswerkplek gecreëerd waar een kleine bibliotheek is ingericht, een aantal desktop computers en een printer staan en waar ze kunnen chillen en internet kunnen gebruiken.

Een andere ruimte is klaargemaakt en is per eind september verhuurd aan het kinderdagverblijf dat al langer in het dorp bij de eigenaresse aan huis bestaat. Nu krijgt ze meer ruimte en goede sanitaire voorzieningen.
Achterin en aan de achterzijde van het gebouw is een agrarische bedrijfsruimte met perceel aanwezig. Hier zal een ondernemer, zover nu bekend, pepers gaan verbouwen. Arbeidskrachten zullen in het dorp zelf geworven worden.


Op 9 augustus jl. heeft de officiële opening van het multifunctioneel gebouw plaatsgevonden. Onze vicevoorzitter Ruud Vis overhandigde de sleutels symbolisch aan de heer Stanley Venloo, de kapitein (burgemeester) van het dorp. Ook de heer Poeketie, voorganger van de kerk in Balingsoela, en de heer Martin Petzoldt, projectleider van NAK-karitativ, waren hierbij aanwezig.

Marion van Berkum


Gebruikershulpmiddelen