nl:nieuwsitems:20180525_algemene_verordening_gegevensbescherming_avg

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Volgende revisie
Vorige revisie
nl:nieuwsitems:20180525_algemene_verordening_gegevensbescherming_avg [29-12-2018 16:34]
127.0.0.1 Externe bewerking
nl:nieuwsitems:20180525_algemene_verordening_gegevensbescherming_avg [20-12-2019 19:37] (huidige)
surimar59
Regel 15: Regel 15:
  
 //​Nieuwsberichten//​\\ //​Nieuwsberichten//​\\
-Informatie over sponsoracties alsmede resultaten daarvan worden geplaatst op de website, verschillende sociale media (Facebook, Twitter en Instagram) en in het tijdschrift Onze Familie van de Nieuw-Apostolische Kerk. Deze artikelen en de bijbehorende foto’s hebben een journalistieke waarde voor de berichtgeving en verantwoording van de stichting. Daar waar nodig wordt er in individuele gevallen gevraagd om toestemming voor het gebruik van foto’s.+Informatie over sponsoracties alsmede resultaten daarvan worden geplaatst op de website, verschillende sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIN ​en Instagram) en in het tijdschrift Onze Familie van de Nieuw-Apostolische Kerk. Deze artikelen en de bijbehorende foto’s hebben een journalistieke waarde voor de berichtgeving en verantwoording van de stichting. Daar waar nodig wordt er in individuele gevallen gevraagd om toestemming voor het gebruik van foto’s.
  
 Incidenteel wordt deze informatie ook gebruikt voor presentaties aan derden voor het verkrijgen van sponsorgelden en het verantwoorden van sponsorgelden aan sponsoren. Incidenteel wordt deze informatie ook gebruikt voor presentaties aan derden voor het verkrijgen van sponsorgelden en het verantwoorden van sponsorgelden aan sponsoren.
Regel 28: Regel 28:
  
 **Verslaglegging**\\ **Verslaglegging**\\
-Stichting Corantijn publiceert haar jaarrekening en beleidsplan (zonder specifieke persoonsgegevens) op haar eigen website, geef.nlKennisbank Filantropie ​en CBF.+Stichting Corantijn publiceert haar jaarrekening en beleidsplan (zonder specifieke persoonsgegevens) op haar eigen website, geef.nl ​en Kennisbank Filantropie.
  
 **Rechten AVG**\\ **Rechten AVG**\\
 Alle geregistreerde personen hebben recht op inzage van hun gegevens, het recht van verwijdering en/of correctie en het recht om vergeten te worden. Hiertoe kunt u een verzoek indienen bij het eerder genoemde secretariaat. Alle geregistreerde personen hebben recht op inzage van hun gegevens, het recht van verwijdering en/of correctie en het recht om vergeten te worden. Hiertoe kunt u een verzoek indienen bij het eerder genoemde secretariaat.
  
-**Functionaris Gegevensbescherming (FG)**+**Functionaris Gegevensbescherming (FG)**\\
 Stichting Corantijn registreert geen bijzondere persoonsgegevens en maar een beperkt aantal personen. Vanuit de AVG is er derhalve geen noodzaak voor een FG.\\ Stichting Corantijn registreert geen bijzondere persoonsgegevens en maar een beperkt aantal personen. Vanuit de AVG is er derhalve geen noodzaak voor een FG.\\
 Desalniettemin kunt u eventuele vragen/​klachten gewoon indienen bij het secretariaat en deze zullen zorgvuldig behandeld worden. Desalniettemin kunt u eventuele vragen/​klachten gewoon indienen bij het secretariaat en deze zullen zorgvuldig behandeld worden.

Gebruikershulpmiddelen