nl:archiefresterend:20061107_container_met_hulpgoederen_geladen

07.11.2006 Container met hulpgoederen geladen

     

 

Moe maar gelukkig!

Donderdagavond, 2 november om 19.00 uur waren we thuis, Total-loss maar o, zo gelukkig! Gelijktijdig beseften we dat er op dat moment ook nog velen onderweg waren naar huis want, met 33 man hebben we een container geladen met hulpgoederen voor onze medemens en broeders en zusters in Suriname.

In de achterliggende maanden waren we met onze vaste enthousiaste ploeg in Benschop aan het werk geweest en hebben we alles gesorteerd, ingepakt en soms, wanneer nodig, gerepareerd.

2 November was het dan zover, na een oproep op de website om hulp bij het laden, kwam er hulp uit verschillende delen van ons land. Er zijn er gekomen uit Groningen, Veendam, Sneek, Heerenveen, Andijk, Amsterdam, Uithoorn, Zeist, Veenendaal, Hilversum, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Terneuzen. Fantastisch, wat een flinke enthousiaste ploeg melde zich!

Ik ben werkelijk trots op deze broeders en zusters en vooral ook op de jeugd, (KLASSE!) die de moeite hebben genomen om een reis te ondernemen met veel verkeersdrukte en files, om ons bij deze zware, maar prachtige taak te komen helpen. Niet alleen trots maar ook dankbaar voor hun grandioze hulp!

Van te voren hebben we veel gebeden dat de weersomstandigheden mee mochten werken zodat we alles droog in de container konden laden want je beseft dat de weersomstandigheden begin november heel bar kunnen zijn. Aan het begin hebben we 2 buitjes gehad, echter van geen betekenis. Daarna werd het weer alleen maar beter en ging de zon al spoedig schijnen. Af en toe werd de lucht zwart maar geen druppel is er meer uitgekomen!

Om half tien stond de koffie klaar want ja ook voor de innerlijke mens werd er goed gezorgd, zelfs de “buurtsuper” in Hilversum wilde daaraan meehelpen. Toen hij hoorde dat we de container gingen laden schonken ze daarvoor een rijke hoeveelheid aan fruit.
Om tien uur was de container er en begon het sjouwwerk. Zoals ik al eerder vertelt heb is het onmogelijk om de container tot aan de schuur te brengen, een trailer kan vanwege het water naast de ventweg niet de draai maken om bij de schuur te komen. Maar met behulp van een aanhanger, pallet- en steekwagentjes en vooral ook sterke armen werd de 100 meter met vreugde en een gulle lach overbrugt en alles naar de weg gebracht waar de container stond. Wat een schik hebben we gehad ondanks hard werken. Want er is hard gewerkt! 64 Kuub is er versjouwd! Wat een Kanjers en wat een rijkdom om dit zo met elkaar te mogen en te kunnen doen.

Ook Rob Jansen van St. Kamaga was weer van de partij. Rob met zijn rijke ervaring van Suriname en het laden van containers, heeft er voor gezorgd dat we geen millimeter lucht vervoeren, werkelijk ieder gaatje is opgevuld.
Als straks de container aankomt in Suriname zal Rob daar weer zijn en in samenwerking met de Mr. Huber Stichting en Jan en Marlies, die ook graag willen helpen, de container lossen en wordt er gezorgd dat alles op de plaats van bestemming komt. Ook daar zijn we enorm dankbaar voor want we weten alles komt daar waar het zijn moet!

Graag wil ik iedereen bedanken die het ons mogelijk hebben gemaakt dit werk te doen. Dan denk ik naast alle harde werkers ook in het bijzonder aan de ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, apotheken, scholen, kinderdagverblijven, bedrijven en aan alle broeders en zusters in de gemeenschappen die gevolg hebben gegeven aan de inzamelingsacties. Zonder deze hulp van iedereen kunnen we niets!

Apart wil ik ook heel bijzonder bedanken de Fam. Vendrig, de boer en zijn vrouw, twee schatten die Stichting Corantijn een warm hart toedragen. Van hen huren wij een schuur van 100 vierkante meter waar we al snel uitgroeiden. Inmiddels mogen we ook een deel van de oude stallen gebruiken. Zonder deze bereidheid waren we ook aan handen en voeten gebonden.

Daarom lieve Allemaal, Héél, héél hartelijk Dank!

Clara


Gebruikershulpmiddelen