nl:archiefresterend:20061009_bedankjes_uit_suriname_mr._huber_stichting

09.10.2006 Bedankjes uit Suriname: Mr. Huber Stichting

   

De Mr. Huber Stichting is 20 jaar geleden begonnen als voogdij instelling, beheert daarnaast het Hubstina centrum een dag en weekopvang voor meervoudig gehandicapte kinderen. In het Hubstina centrum worden momenteel dagelijks 40 kinderen opgevangen, waarvan 20 zijn opgenomen in het weekverblijf terwijl de rest het dagverblijf bezoekt. De week opvang is speciaal voor die kinderen die ver buiten Paramaribo wonen.
Naast dit alles exploiteert de Mr. Huber Stichting een rolstoelbank. Een beetje vergelijkbaar met de thuiszorg in Nederland. Met de inkomsten van de rolstoelbank (alle rolstoelen, rollators en krukken etc. heeft men geschonken gekregen) probeert men de kosten te dekken voor de kinderen, zowel de voogdij kinderen als meervoudig gehandicapte kinderen. Toch komt men er niet en blijft veel hulp nodig van buitenaf om goede zorg te kunnen verlenen. Men probeert de kinderen dagelijks een goede warme maaltijd te verstrekken omdat ze weten dat dit thuis niet altijd mogelijk is. In Suriname ervaart men een gehandicapt kind als een schande, een straf. Daardoor is de zorg voor deze kinderen thuis vaak slecht en zijn opvangcentra als deze hart nodig. Ook onze hulp hierin is onontbeerlijk.

De Mr. Huber Stichting betekent ook veel voor Stichting Corantijn want doordat APS Suriname de mankracht mist om een container met hulpgoederen te ontvangen met alles wat daar nog bij komt kijken wat betreft het inklaren en distribueren, hebben wij daarvoor hulp gekregen van de Mw. Saliema Jahangier, directeur van de Mr. Huber Stichting. Saliema klaart voor ons de containers in. Dat is al iets om erg blij mee te zijn omdat zij de wegen kent, naam heeft in de sociale wereld en van het land is. Dit laatste is niet onbelangrijk want men probeert toch altijd de “blankenman” op te lichten. Het heeft ons wel eens heel veel geld gekost om een container bij de douane vrij te krijgen.
Saliema heeft ook goede contacten met justitie en het leger. Als er een container komt belt ze naar hen en de ene keer komt het leger de container lossen en de andere keer zijn het gedetineerden die de opdracht krijgen dit werk te doen. Als het enigszins mogelijk is belt Saliema al van te voren de instellingen op dat de container wordt gelost, dan komen ze nog de zelfde dag de goederen halen. Voor ons geen onbelangrijke taak om op alle pakketten en dozen duidelijk aan te geven voor wie het bestemd is.
Wij zijn dankbaar met de band en de samenwerking die we met de Mr. Huber Stichting hebben en dat we op deze manier veel voor elkaar kunnen betekenen. Ook hebben we de zekerheid dat alles op de juiste plaats terecht komt. Dat getuigen al de bedankbriefjes die we ontvangen.

De Mr. Huber Stichting schrijft zelf;

Mede namens het bestuur, de medewerkers en vooral de kinderen die gebruik maken van de opvangfaciliteiten van de Mr. Huber Stichting, willen wij U hartgrondig dank betuigen voor de schenking van 24 dozen incontinentiemateriaal. De schenking was zeer welkom. Met deze bevoorrading hopen we een poos mee te kunnen gaan want wij waren echt door onze voorraad heen.

Wij wensen U en Uw organisatie heel veel succes toe en hopen dat u wederom in de gelegenheid zult zijn, onze kinderen te gedenken.

Met vriendelijke groet,
Mw. S.G. Jahangier-Jahangir

Ook hebben we de Mr. Huber Stichting kunnen helpen met andere goederen, ze schrijven daarover;

Middels deze willen wij U hartelijk bedanken voor de kleding, schoeisel, veiligheidsschoenen en de schoolbenodigdheden, waaronder mappen, schriften, etui’s en pennen. De schoolbenodigdheden komen heel goed van pas voor het samenstellen van schoolpakketten voor onze voogdijpupillen.

Wij wensen U God’s Rijkste Zegen toe met het goede werk dat U verrricht.

Het bestuur van de Mr. Huber Stichting

Mw. S. Jahangier Mw. D. Coutinho
Directeur Coördinator (Gezins)voogdij


Gebruikershulpmiddelen