nl:archiefresterend:20061009_bedankjes_uit_suriname_huize_ashiana

09.10.2006 Bedankjes uit Suriname: Huize Ashiana

Huize Ashiana.

Is het grootste zorgcentrum en verpleegtehuis van Suriname. Op dit moment verzorgen men 340 mensen maar er is een capaciteit tot 500 personen. Door het gebrek aan bedden en personeel haalt men dat aantal allang niet meer.
Een deel van het huis bestaat uit oudere die nog enig sinds zelfstandig wonen, een ander deel van de bewoners zijn zieke bejaarden en terminale patiënten. Privacy is er niet of nauwelijks, de bedden staan dicht op elkaar, men heeft geen nachtkastje en de weinige persoonlijke bezittingen die men heeft staan in een doos of mand onder het bed.
Enorm dankbaar is men voor het incontinentie materiaal wat we dit afgelopen jaren hebben kunnen sturen. In Suriname is dat voor de instellingen niet te betalen. Er zijn daar bedden die in het midden doorgeroest zijn van de incontinentie. Voor onze maatschappij is dit ondenkbaar.

Verbandmiddelen en medicijnen worden één keer per maand verstrekt. Is het op dan moet men wachten tot de volgende maand. Voorraad is er niet, als een potje met medicijnen b.v leeg is, komt eerst de dokter kijken of de patiënt ze nog wel nodig heeft is dat zo dan worden deze medicijnen besteld, dat duurt dan ook weer even met het gevolg dat de patiënt rustig een paar dagen zonder medicijnen zit. Wij willen ons best doen om ook hierin te kunnen helpen. De bevlogenheid van de leiding is heel bijzonder, ze doen hun uiterste best om er wat van te maken. Men is heel blij met de ontvangen hulpgoederen.

De directeur Dennis Rust schrijft;

Hierbij willen wil de Directie van het Bejaardencentrum Huize Ashiana, U namens al haar bewoners heel hartelijk dankzeggen voor Uw donatie bestaande uit; 17 stoelen, incontinentie materiaal, kleding, katheters en – zakken, schoeisel, medicijnen en toiletartikelen.

Wij zijn U zeer erkentelijk voor deze geste en verzekeren U dat er heel dankbaar gebruik van gemaakt wordt/is.
Moge de Here U zegenen bij dit goede werk is mede namens alle bewoners onze wens voor U.

Met gevoelens van dank verblijven wij,
D. Rust


Gebruikershulpmiddelen