nl:archiefresterend:20060307_district_leeuwarden_houdt_jaarlijkse_actie_voor_corantijn

07.03.2006 District Leeuwarden houdt jaarlijkse actie voor Corantijn

     Evenals vorig jaar werd ook in februari 2006 een inzamelingsactie voor de Stichting Corantijn gehouden in het district Leeuwarden. Reeds in september werd er aandacht aan besteed, opdat men op tijd wist dat de actie eraan kwam. In januari volgde de poster en een lijst met de benodigdheden, welke men in Suriname heel goed zou kunnen gebruiken. De broeder en zuster Anbeek waren in oktober naar Suriname geweest en hadden behalve vakantie vieren, ook een inventaris opgemaakt van spullen, waar daar veel behoefte aan is.
In december en januari werden er weer contacten gelegd met de kruiswinkel en het hulpmiddelencentrum Friesland. Zij konden ons weer vele rollators, rolstoelen, krukken, wandelstokken, urinaals, bedden en matrassen en overbodig incontinentiemateriaal en overgebleven kraamverband ter beschikking stellen. Al deze artikelen worden volgens Nederlandse begrippen afgekeurd, maar zijn nog erg goed te gebruiken. Mijn man en ik konden de grotere spullen van het hulpmiddelencentrum ophalen, omdat we het vrachtwagentje van het Veilinghuis Ald Fryslân van broeder Dijkstra mochten gebruiken. We mochten deze spullen zolang onderbrengen in de loods van het transportbedrijf van onze broeder Post, die ook het vervoer naar Benschop voor zijn rekening nam. Op zaterdag 25 februari kon men de spullen die in de gemeenten verzameld waren, afleveren in Sneek-Sperkhem, waar een kop koffie of thee klaar stond voor de brengers. Er was al het een en ander ingebracht, maar de “oogst” was overweldigend. De zaal voor de kleine zondagschool stond helemaal vol. Maandag 27 februari hebben we met enkele zusters en broeders de spullen per soort verpakt in dozen en deze in de crèche gezet, waarna déze niet meer te gebruiken was. Woensdagavond 1 maart, na de kerkdienst, werd er met man en macht ingeladen in de vrachtwagen van Post. Binnen 20 minuten zat alles erin en was de wagen voor 2/3 vol. Donderdag werden de spullen uit opslag geladen en vrijdag 3 maart afgeleverd in Benschop. Weer een heel geslaagde actie waarvoor een ieder die hieraan heeft meegewerkt, heel hartelijk dank.

Anneke Akkerman
Districtscoördinatrice 
 

   


Gebruikershulpmiddelen