nl:archief2012:20121205_resultaat_3e_container_2012

05.12.2012 Resultaat 3e container Suriname 2012

PROJECT : Een 3e container naar Suriname

Over het jaar 2012 is er weer via onze website gespaard om het transport van een 3e container naar Suriname mogelijk te maken. De container zal in oktober 2013 verstuurd worden.

Het heeft geleid tot onderstaand resultaat:
PROJECT IS GEREALISEERD! - HARTELIJK DANK VOOR UW HULP!

Resultaat:

Datum laatste wijziging: 2 december 2012
Ontvangen bedrag: EUR 5.000,00

Wij willen een ieder die meegeholpen heeft om dit resultaat mogelijk te maken hartelijk danken voor hun schenking!

Door uw hulp zijn wij in staat ontvangen hulpgoederen naar Suriname te vervoeren!

Marion van Berkum


Gebruikershulpmiddelen