nl:archief2012:20120620_resultaat_goejaba

20.06.2012 Resultaat project trap/steiger Goejaba
Tijdens ons verblijf in oktober 2010 in Suriname zijn we ook met de nodige hulpgoederen het binnenland in geweest. Na de tocht van ongeveer vier uur per kleine vrachtwagen door het oerwoud gaan we bij Atjoni verder per korjaal over de Suriname rivier. Als we langs het dorp Jaw Jaw varen vraagt Sampi ons te kijken naar de aanlegplaats voor de medische post. Ook bij het volgende dorp Goejaba vraagt hij ons te kijken. Alleen gaat het hier om een aanlegplaats voor de schoolboot.

Bij beide dorpen is hetzelfde gebeurd als bij het dorp Tjalikondre verder hogerop. In de grote regentijd zijn enorme stukken grond van de oever van de rivier afgebrokkeld waardoor het niveauverschil tussen oever en rivier steeds groter is geworden. Bij een lage waterstand wordt het dan steeds moeilijker de rivier te bereiken. Stichting Corantijn heeft aan het dorp Tjalikondre indertijd cement en betonijzer gedoneerd en daar heeft men toen zelf een betonnen trap en steiger mee aangelegd. Meteen werd dan ook de vraag bij ons neergelegd of wij er bij het bestuur voor willen pleiten dat ook bij deze beide dorpen een trap/steiger kan worden aangelegd.

Inmiddels zijn we 1½ jaar verder. 1½ Jaar? Ja, want het valt niet mee om alle materialen zover het binnenland in te krijgen, dat is echt een hele onderneming.

De bewoners en vooral ook de kinderen zijn ontzettend gelukkig dat iedereen nu veilig in en uit de schoolboot kunnen stappen.

Terwijl Rob Jansen, onze contactpersoon in Suriname, in Goejaba ter plaatsen was, is hem gevraagd de trap/steiger in te wijden zoals in het binnenland gebruikelijk is, met bier. In het bijzijn van de Kapitein en Basja en de meeste dorpsbewoners is de trap/steiger officieel in gebruik genomen. “Het was echt een feest” vertelde Rob, “maar vooral om te zien hoe blij men hiermee is!”

Clara Anbeek


Gebruikershulpmiddelen