nl:archief2009:20090614_benefietconcert_door_kammerchor_incantare

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

nl:archief2009:20090614_benefietconcert_door_kammerchor_incantare [29-12-2018 16:34] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== 14.06.2009 Benefietconcert door Kammerchor IncantaRE ====== ​
  
 +<​html><​div><​a target="​_blank"​ href="​http://​www.stichting-corantijn.nl/​_media/​foto/​incantare/​p1020350.jpg"><​img height="​98"​ alt=""​ width="​131"​ border="​0"​ src="​http://​www.stichting-corantijn.nl/​_media/​foto/​incantare/​p1020350.jpg"​ /></​a>&​nbsp;<​a target="​_blank"​ href="​http://​www.stichting-corantijn.nl/​_media/​foto/​incantare/​p1020355.jpg"><​img height="​98"​ alt=""​ width="​131"​ border="​0"​ src="​http://​www.stichting-corantijn.nl/​_media/​foto/​incantare/​p1020355.jpg"​ /></​a>&​nbsp;<​a target="​_blank"​ href="​http://​www.stichting-corantijn.nl/​_media/​foto/​incantare/​p1020357.jpg"><​img height="​98"​ alt=""​ width="​131"​ border="​0"​ src="​http://​www.stichting-corantijn.nl/​_media/​foto/​incantare/​p1020357.jpg"​ /></​a>&​nbsp;<​a target="​_blank"​ href="​http://​www.stichting-corantijn.nl/​_media/​foto/​incantare/​p1020359.jpg"><​img height="​98"​ alt=""​ width="​131"​ border="​0"​ src="​http://​www.stichting-corantijn.nl/​_media/​foto/​incantare/​p1020359.jpg"​ /></​a>&​nbsp;<​a target="​_blank"​ href="​http://​www.stichting-corantijn.nl/​_media/​foto/​incantare/​p1020361.jpg"><​img height="​98"​ alt=""​ width="​131"​ border="​0"​ src="​http://​www.stichting-corantijn.nl/​_media/​foto/​incantare/​p1020361.jpg"​ /></​a>&​nbsp;</​div><​div><​a target="​_blank"​ href="​http://​www.stichting-corantijn.nl/​_media/​foto/​incantare/​p1020350.jpg"></​a>&​nbsp;&​nbsp;<​a target="​_blank"​ href="​http://​www.stichting-corantijn.nl/​_media/​foto/​incantare/​p1020350.jpg"></​a>&​nbsp;</​div><​div align="​left">​Op zondag 14 juni 2009 heeft er in de Nieuw-Apostolische Kerk te Utrecht een benefietconcert plaatsgevonden door Kammerchor IncantaRE waarvan de opbrengst van de vrijwillige bijdrage in zijn geheel ten goede kwam aan Stichting Corantijn.</​div><​div>&​nbsp;</​div><​div align="​center"><​strong>​Een fantastisch gebaar van dit koor!</​strong></​div><​div>&​nbsp;</​div><​div align="​left">​Genoemd koor is eind 2006 opgericht door Diana Radzeweit en bestaat uit zangers van het district Ruhr-Emscher in Noordrijn-Westfalen (Duitsland).</​div><​div align="​left">&​nbsp;</​div><​div align="​left">​Het programma had als thema &​ldquo;​Heer,​ blijf bij mij&​rdquo;​ en is opgebouwd met werken uit de christelijke traditie. Koorwerken uit de romantiek van onder andere Mendelssohn,​ Beethoven (die Himmel r&​uuml;​hmen),​ Schubert, Bortniansky,​ Wesley en Monk zijn ten gehore gebracht. </​div><​div align="​left">&​nbsp;</​div><​div align="​left">​Het koor stond voornamelijk onder leiding van Diana Radzeweit en werd begeleid door pianist Udo W&​ouml;​lke en organist Gerald Steppuhn. Naast de begeleidende rol van het fraaie Verschueren-orgel,​ een orgel met 19 stemmen, is het ook solistisch te horen geweest in werken van Felix Mendelssohn-Bartholdy (Sonate IV op. 65/4, 3<​sup>​e</​sup>​ deel Allegretto) en Th&​eacute;​odore Salom&​eacute;​ (Grand Choeur uit Dix Pi&​egrave;​ces). Bij een aantal van de laatste liederen wisselden de dirigent en de pianist van rol. </​div><​div align="​left">&​nbsp;</​div><​div align="​left">​Vanaf 16:15 uur konden bezoekers van dit concert zich laten informeren over Stichting Corantijn door de posters en de kalenderplaten die door het kerkgebouw waren opgehangen te bekijken. Ook kon men op de laptop een doorlopende presentatie over het werk dat de stichting doet zien. </​div><​div align="​left">&​nbsp;</​div><​div align="​left">​Het programma begon om 17:00 uur en werd geopend met &​ldquo;​Dit is des Heren dag&​rdquo;​ uit het zangkoorboek van de Nieuw-Apostolische Kerk. En zo klonk van Mendelssohn onder andere het prachtige <​strong>​achtstemmige</​strong>​ &​ldquo;​Denn er hat seinen Engeln befohlen&​rdquo;​.</​div><​div align="​left">&​nbsp;</​div><​div align="​left">​Na afloop van het programma klonk er een groots applaus!</​div><​div align="​left">​Dit leidde er toe dat er nog een aantal toegiften werden uitgevoerd. Als eerste werd &​lsquo;​O,​ heb toch lief!&​rsquo;​ door het koor in het Nederlands gezongen en daarna volgde &​lsquo;​Gott hat mir l&​auml;​ngst einen Engel gesandt&​rdquo;​.</​div><​div align="​left">&​nbsp;</​div><​div align="​left">​De vertegenwoordigers van Stichting Corantijn, Teus Anbeek in het Nederlands en Marion van Berkum vertalend in het Duits, richtten een speciaal dankwoord tot de dirigent en haar koor. Daarbij riepen ze de aanwezigen op om toch vooral niet aan de bus en de vioolkist voorbij te gaan waarin men zijn vrijwillige bijdrage voor Stichting Corantijn kon doen.</​div><​div align="​left">&​nbsp;</​div><​div align="​left">​Deze oproep was niet voor niets!! We mochten <​strong>​EUR 236,​00</​strong>​ als gift ontvangen!</​div><​div align="​left">&​nbsp;</​div><​div align="​left"><​strong>​Vanaf deze plaats willen we nogmaals het gehele koor HARTELIJK DANKEN voor hun inzet en ook alle gulle gevers!</​strong></​div><​div align="​left">&​nbsp;</​div><​div align="​left">​Aansluitend konden de toehoorders een kopje koffie of thee nuttigen en intussen met de zangers en de vertegenwoordigers van Stichting Corantijn van gedachten wisselen.</​div><​div align="​left">&​nbsp;</​div><​div align="​left">&​nbsp;</​div><​div align="​left">​Marion van Berkum</​div><​p><​a target="​_blank"​ href="​http://​www.stichting-corantijn.nl/​_media/​foto/​incantare/​p1020363.jpg"><​img height="​98"​ alt=""​ width="​131"​ border="​0"​ src="​http://​www.stichting-corantijn.nl/​_media/​foto/​incantare/​p1020363.jpg"​ /></​a>&​nbsp;<​a target="​_blank"​ href="​http://​www.stichting-corantijn.nl/​_media/​foto/​incantare/​p1020366.jpg"><​img height="​98"​ alt=""​ width="​131"​ border="​0"​ src="​http://​www.stichting-corantijn.nl/​_media/​foto/​incantare/​p1020366.jpg"​ /></​a>&​nbsp;<​a target="​_blank"​ href="​http://​www.stichting-corantijn.nl/​_media/​foto/​incantare/​p1020367.jpg"><​img height="​98"​ alt=""​ width="​131"​ border="​0"​ src="​http://​www.stichting-corantijn.nl/​_media/​foto/​incantare/​p1020367.jpg"​ /></​a>&​nbsp;<​a target="​_blank"​ href="​http://​www.stichting-corantijn.nl/​_media/​foto/​incantare/​p1020369.jpg"><​img height="​98"​ alt=""​ width="​131"​ border="​0"​ src="​http://​www.stichting-corantijn.nl/​_media/​foto/​incantare/​p1020369.jpg"​ /></​a>&​nbsp;<​a target="​_blank"​ href="​http://​www.stichting-corantijn.nl/​_media/​foto/​incantare/​p1020370.jpg"><​img height="​98"​ alt=""​ width="​131"​ border="​0"​ src="​http://​www.stichting-corantijn.nl/​_media/​foto/​incantare/​p1020370.jpg"​ /></​a>&​nbsp;</​p><​p><​img height="​98"​ alt=""​ width="​131"​ border="​0"​ src="​http://​www.stichting-corantijn.nl/​_media/​foto/​incantare/​p1020372.jpg"​ />&​nbsp;<​a target="​_blank"​ href="​http://​www.stichting-corantijn.nl/​_media/​foto/​incantare/​p1020374.jpg"><​img height="​98"​ alt=""​ width="​131"​ border="​0"​ src="​http://​www.stichting-corantijn.nl/​_media/​foto/​incantare/​p1020374.jpg"​ /></​a>&​nbsp;<​a target="​_blank"​ href="​http://​www.stichting-corantijn.nl/​_media/​foto/​incantare/​p1020376.jpg"><​img height="​98"​ alt=""​ width="​131"​ border="​0"​ src="​http://​www.stichting-corantijn.nl/​_media/​foto/​incantare/​p1020376.jpg"​ /></​a>&​nbsp;<​a target="​_blank"​ href="​http://​www.stichting-corantijn.nl/​_media/​foto/​incantare/​p1020377.jpg"><​img height="​98"​ alt=""​ width="​131"​ border="​0"​ src="​http://​www.stichting-corantijn.nl/​_media/​foto/​incantare/​p1020377.jpg"​ /></​a>&​nbsp;<​a target="​_blank"​ href="​http://​www.stichting-corantijn.nl/​_media/​foto/​incantare/​p1020380.jpg"><​img height="​98"​ alt=""​ width="​131"​ border="​0"​ src="​http://​www.stichting-corantijn.nl/​_media/​foto/​incantare/​p1020380.jpg"​ /></​a>&​nbsp;</​p><​p>&​nbsp;</​p></​html>​

Gebruikershulpmiddelen