nl:archief2009:20090602_sponsoring_door_kooy_laminations_te_aalsmeer

02.06.2009 Sponsoring door Kooy Laminations te Aalsmeer!

 
Kooy Laminations heeft ons spontaan en enthousiast geholpen!
 
Nadat de Europese Jeugddag afgelopen was moest de stand van Stichting Corantijn worden afgebroken. Alle gebruikte materialen die niet van Stichting Corantijn zelf waren zouden worden vernietigd. Hierbij waren ook de prachtige posters en flyers die door het team van de Europese Jeugddag voor ons gedrukt waren.
 
Dit vonden we erg jammer en daarom vroegen we aan het team of het mogelijk was dat wij dit mee naar Nederland mochten nemen. Hierop kwam geen enkel bezwaar, men was er zelfs erg blij mee.
 
De flyers in de Nederlandse, Duitse en Engelse taal komen zeker nu en in de toekomst nog van pas. De posters, die in de Duitse en Engelse taal zijn opgezet, kunnen we direct al gebruiken, namelijk op:
  • 5 juni 2009, Sportschool Fitness Aalsmeer organiseert een Spinning voor Suriname. Opgehaald geld en materiaal zijn voor Stichting Corantijn.
  • 6 juni 2009, een cadeaushop uit Hilversum neemt deel aan een braderie in de Havenstraat van Hilversum waarbij de opbrengst geheel ten goede komt aan Stichting Corantijn.
  • 1 juli 2009 nemen we als stichting met een kraam deel aan de internationale markt die door Zorgcentrum Zuiderheide te Hilversum wordt georganiseerd. 
Om de posters zo mooi mogelijk te houden wilden we ze laten plastificeren.
 
We hebben de heer Jacques Kruining, eigenaar van de firma Kooy Laminations B.V. te Aalsmeer, bereid gevonden om ons hierin te sponsoren.
 
 
 
Daarnaast kregen we van hem de toezegging dat als we in de toekomst weer iets willen laten plastificeren dat we dan van harte welkom zijn en dat hij weer bereid zal zijn om de kosten voor zijn rekening te nemen.
 
GRANDIOOS!
 
We willen Kooy Laminations B.V. vanaf deze plaats heel hartelijk danken dat ze ons meehelpen om te besparen op onze kosten!
 
         
 
Wilt u meer weten over Kooy-Laminations B.V. kijk dan op: kooy-laminations.nl
 
 
 
Marion van Berkum


Gebruikershulpmiddelen