Menu Sluiten

Contact met ons

Neem contact met ons op

Heeft u vragen over uw donatie? Wilt u een wijziging doorgeven? Of zoekt u ons adres? Op deze pagina kunt u terecht voor handige contactgegevens.

Adresgegevens

Secretariaat Stichting Corantijn
Utrechtseweg 73 A
3818 EB Amersfoort
Telefoon: +31 (0)6 2645 5395
IBAN: NL76RABO0302200150
BIC code: RABONL2U
E-mail: secr.corantijn@nak-nl.com
KvK-nr.: 41190632

Relevante documenten

Onderstaande documenten zijn bij ons secretariaat op te vragen:
– Logo Stichting Corantijn
– Statuten
– Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
Jaarverslagen en Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen
Beleidsplan
Algemene Verordening Gegevensbescherming
– Klachtenprocedure
– Protocol belangenverstrengeling
– Fraudeprotocol

Het bestuur

Functie Naam
Voorzitter Dhr. S. Pöschel
Vicevoorzitter Dhr. R. Vis
Secretaris Mevr. M. van Berkum

Beloningsbeleid: alle werkzaamheden worden onbezoldigd verricht.

De district coördinatoren

Binnen de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland is er in ieder district een coördinator aangesteld om alle activiteiten van Stichting Corantijn te promoten en te begeleiden in de diverse kerkgemeenten. Onderstaand het actuele overzicht van de coördinatoren. Voor e-mailcontact met een van de coördinatoren kunt u ons mailadres gebruiken.

District Coördinator
Amsterdam Mevr. I. Dirven
Midden-Nederland Dhr. P. de Bakker
Noord-Nederland Mevr. I. Rentrop en Dhr. J. Bontjer
Leeuwarden Mevr. A. Akkerman
Rotterdam Dhr. A. Verkamman
Zuid-Nederland en Vlaanderen Mevr. R. Vis en Dhr. F. de Bruin

Contact

E-mail: secr.corantijn@nak-nl.com

nl_NL_formal