Menu Sluiten

ANBI

Stichting Corantijn voldoet als goed doel sinds 1 januari 2008 aan de eisen die de Nederlandse Belastingdienst stelt voor een “Algemeen Nut Beoogde Instelling”, de ANBI-status.
Dit betekent dat uw gift geheel (periodieke gift) of deels (gewone gift/SEPA machtiging) fiscaal aftrekbaar is. Daarnaast hoeft Stichting Corantijn geen schenk- en/of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen en erfenissen.
RSIN nummer/Fiscaal nummer: 8057.51.051

Vanaf 2021 is er vanuit de ANBI de plicht om het Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen te publiceren.

nl_NL_formal