Menu Sluiten

Betere zorg bereikbaar in regio Dankbaarkondre

Door de opening van de polikliniek in Dankbaarkondre in november jl. komt er betere zorg bereikbaar voor de mensen die in deze regio wonen. Medische voorzieningen die ze tot nu toe niet of nauwelijks hadden.

De districtscommissaris van het district Brokopondo, waar Dankbaarkondre onder valt, had bij ons aangegeven dat hij graag een poli in de buurt van de Afobakaweg wilde hebben. Op deze route naar Atjoni gebeuren veel zware ongelukken. Medische zorg is vaak niet op tijd aanwezig omdat er in dit gebied geen arts werkzaam is.
Inmiddels hebben zich 450 patiënten aangemeld maar er zullen er zeker meer volgen.

De opening is verricht door de arts van deze kliniek, mw. Drs. Sewdajal.
Alle aanwezigen konden een kijkje in het gebouw van de polikliniek nemen.

Samen met de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland (€ 40.000,00) en de Nieuw-Apostolische Kerk in Duitsland (€ 40.000,00) hebben Stichting Corantijn Nederland (€ 20.000,00) en Stichting Corantijn Suriname (€ 18.000,00) de handen ineen geslagen en dit project, dat bestaat uit de bouw van de polikliniek met er achter twee woningen voor medisch personeel, tot stand gebracht. De totale kosten voor dit project waren € 118.000,00, de bouw heeft ongeveer 7-8 maanden geduurd.

In de toekomst komt er van deze polikliniek een dependance in het dorp Companiekreek, ons volgend project. De arts die verantwoordelijk is voor Dankbaarkondre zal hier dan ook werkzaam zijn. Het totaal aantal patiënten komt dan in totaal rond de 700-800 te liggen.

Hoe de samenwerking tussen de twee poli’s wordt geregeld laten we over aan Stichting Medische Zending Primary Health Care Suriname die zorg draagt voor de invulling van de te verlenen eerstelijnsgezondheidszorg.

nl_NL_formal