Menu Sluiten

Schenking HU en printers verdeeld

Medio 2020 heeft de Hogeschool Utrecht 55 en 70 inch touchscreen-digiborden voor onderwijsdoeleinden geschonken aan Stichting Corantijn.

Door de coronamaatregelen in Suriname konden deze niet direct worden verdeeld.
In december 2021 was het dan zover en is hiermee gestart.

Een team van vrijwilligers ging meerdere keren met de vrachtwagen vol met de touchscreens en gereedschap op pad. Basisscholen, scholen waar lager beroepsonderwijs wordt gegeven en MULO’s mochten digiborden ontvangen.

Ter plaatse werden de borden door ons team direct in de klaslokalen opgehangen.
Van het brengen naar een aantal scholen en het plaatsen van de touchscreens is een korte video impressie gemaakt.

In deze video is ook te zien dat er printers naar verschillende scholen gebracht zijn.
Het tekort aan lesboeken in Suriname kunnen de leerkrachten voor hun school opheffen door de te geven lessen voor de leerlingen uit de boeken te kopiëren.

Voor de opleiding van politieagenten zijn ook een aantal touchscreen-digiborden met toebehoren naar de Politie Academie Suriname gebracht.

Met deze mooie schenking hebben uiteenlopende typen onderwijs in Suriname een positieve boost ontvangen.

nl_NL_formal